Meclis Gündemi Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

03.04.2017 Tarihli Meclis Gündemi

                                                                             

 

     Tarih :

 03.04.2017

Saat :

17:00

Yer :

Atatürk Kültür Merkezi

 

 

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS GÜNDEMİ

I-Meclis Açılışı

II-Geçmiş karar özetlerinin okunup onaylanması

III- BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

 

1-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendi uyarınca Encümen Üyeliği görevini yapmak üzere iki Meclis Üyesinin bir yıl için gizli oyla belirlenmesi hak.

2-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği bir yıl süre ile aşağıda isimleri belirtilen ihtisas komisyonlarında görev yapmak üzere beşer (5’er) Meclis Üyesi belirlenmesi hak.

a-      Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

b-     İmar Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

c-      Çevre Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

d-     Hukuk Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

e-      Yerel Gündem -21 Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

f-       Esnaf Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

g)      Gecekondu ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,  

h-     Sağlık Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

i-     Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

j-       Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna 5 üyenin belirlenmesi,

3-Belediyemiz ile Memur sendikası arasında 15.03.2017-15.03.2019 tarihlerini kapsayacak olan yeni Toplu İş Sözleşmesi hak.

4-      Narlıdere İlçesi 8190 ada 1 parsel ile 8191 ada 1 parselin isabet ettiği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam hmax:6.80 koşullu imar adası ile ilgili plan değişikliği hk.

5-  2016 Mali Yılı Narlıdere Belediyesi Gelir ve Giderlerine ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun okunarak meclisin bilgilendirilmesi hak.

6-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve Kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporu hakkındaki yönetmelik uyarınca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hak.

 

IV- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-      2015-2020 Yıllarını kapsayan sekizinci 5 yıllık İmar Programının belirlenmesine yönelik incelemelerin imar komisyonunda  devam ettirilmesi  hak. İmar komisyonu raporu

2-      145 ve 8140 adaların bulunduğu  İmar adasında ada ayrım çizgisinin  belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği yapılmasının  uygun görülmesi  hak. İmar Komisyonu raporu  

V- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

 

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII- MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 

VIII- OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KABULÜ  

                                                                                                                      Abdül BATUR

                                                                                                                              Mimar

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları