Meclis Gündemi Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

02.01.2017 Tarihli Meclis Gündemi

                                                                                         

  Tarih :

 02.01.2017

Saat :

17:00

Yer :

Atatürk Kültür Merkezi

 

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS GÜNDEMİ

I-Meclis Açılışı

II-Geçmiş karar özetlerinin okunup onaylanması

III- BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin izlenmesi için Denetim Komisyonu oluşturulması hak.

2-      İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi  yardım hak.

3-      5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereği Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası toplanacağı gün ve saatin karara bağlanması ve Belediye Meclisimizin her yıl bir  ay tatil kararının hangi ayda uygulanacağının belirlenmesi hak.

4-      5393 Sayılı kanunun 32. Maddesi gereği Meclis Başkan ve Üyelerine verilecek huzur Haklarının belirlenmesi hak.

5-      Zabıta Personeline ödenmekte olan fazla mesai çalışma ücretinin 2016 yılı K cetveline göre belirlenmesi hak.

6-      Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş ‘nin 22.11.2016 tarih 46271 sayılı yazıları ile talep edilen trafo yerleri hak.

7-Nar-Bel İmar Teknik Tur. San. Ltd. Şti.’ nin sermaye artışı hak.

IV- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

 

V- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

 

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII- MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 

VIII- BİR SONRAKİ MECLİSİN GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

 

IX- OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KABULÜ

 

                                                                                 

 

                                                                                                        Abdül BATUR

                                                                                                                 Mimar

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları