Meclis Gündemi Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

01.12.2016 Tarihli Meclis Gündemi

                                           

  Tarih :

01.12.2016

Saat :

17:00

Yer :

Atatürk Kültür Merkezi

 

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS GÜNDEMİ

I-Meclis Açılışı

II-Geçmiş karar özetlerinin okunup onaylanması

III- BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1-      Belediyede 657 sayılı yasaya tabi memur personele ait dolu kadroların iptal ve derece değişikleri ile ilgili olarak Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; düzenlenen dolu kadro cetvel değişikliğinin, Meclisimizce karara bağlanması hak.

2-      5620 Sayılı Kanun gereğince sözleşmeli personel statüsüne geçişi kabul etmeyerek 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla geçici işçi statüsünde çalışmaya devam edecek olanlara ilişkin vize cetveli hak.

IV- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 8 pafta, 21 ada, 10 ve 11 nolu parsel kapsamındaki Narlıdere Şehitliği’nin İzmir 1 numaralı Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.02.2016 tarih ve 159 sayılı kararına istinaden imar planlarımıza işlenmesi hak. İmar ve Hukuk Komisyonu

 

V- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

 

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII- MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 

VIII- OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KABULÜ

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                        Abdül BATUR

                                                                                                               Mimar

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları