Meclis Gündemi Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

01.11.2016 Tarihli Meclis Gündemi

                                                                                                      

  Tarih :

01.11.2016

Saat :

17:00

Yer :

Atatürk Kültür Merkezi

 

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS GÜNDEMİ

I-Meclis Açılışı

II-Geçmiş karar özetlerinin okunup onaylanması

III- BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1-      6533 ada, 6 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan Narlı mahalesi, Coşkun Sokak No:4 adresinde yer alan A Bloktaki 1. kat 1 ve 2 nolu, 2. kat 4 nolu, 3. kat 5 ve 6 nolu, 4. kat 7 ve 8 nolu, 5. Kat 9 ve 10 nolu, 6. Kat 11 ve 12 nolu, 7. Kat 13 nolu, 8. Kat 15 ve 16 nolu gayrimenkullerin satışının Encümenimizce yapılabilmesi için Belediye Başkanı Abdül BATUR’ a yetki verilmesi hak.

2-      İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 8 pafta, 21 ada, 10 ve 11 nolu parsel kapsamındaki Narlıdere Şehitliği’nin İzmir 1 numaralı Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.02.2016 tarih ve 159 sayılı kararına istinaden imar planlarımıza işlenmesi hak.

IV- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

 

V- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

 

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII- MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 

VIII- OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KABULÜ

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                        Abdül BATUR

                                                                                                               Mimar

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları