Meclis Gündemi Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

03.10.2016 Tarihli Meclis Gündemi

                                                                                          

  Tarih :

03.10.2016

Saat :

17:00

Yer :

Atatürk Kültür Merkezi

 

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS GÜNDEMİ

I-Meclis Açılışı

II-Geçmiş karar özetlerinin okunup onaylanması

III- BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1-      5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 9 ve 60. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı hak.

2-      Belediyemizin 2017-2018-2019 Mali Yılına ait bütçe tasarısı, ekli harç ve ücret tarifelerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/b ve 62 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 27, 28 ve 29. maddeleri gereğince incelenerek karara bağlanılması hak.

3-      İzmir ili, Narlıdere ilçesi 74 ada 10 ve 12 nolu parsellerde yer alan Belediye Hizmet Alanının mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği hak.

IV- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-      Belediyemizde yetkili olan Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet MUTOĞLU’ nun adının uygun bir yere verilmesi hak. Çevre Komisyonu Raporu

V- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

 

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII- MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 

VIII- MECLİS GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

IX- OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KABULÜ

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                        Abdül BATUR

                                                                                                               Mimar

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları