Meclis Gündemi Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

01.08.2016 Tarihli Meclis Gündemi

                                                                                                      

  Tarih :

01.08.2016

Saat :

17:00

Yer :

Atatürk Kültür Merkezi

 

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS GÜNDEMİ

I-Meclis Açılışı

II-Geçmiş karar özetlerinin okunup onaylanması

III- BAŞKANLIKTAN VERİLEN ÖNERGELER

1-      Evsel katı atık ücret tarifesinde yer alan ticari olmayan kurum ve kuruluşlar kategorisinde belirtilen ibadethaneler tarifesinin iptal edilmesi hak.

2-      Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi No:23 adresteki Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, özel güvenlik görevlisi alınması hak.

3-      Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin 18.07.2016 tarih ve 30541 sayılı yazısı ile talep edilen 4 adet trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği hak.

IV- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

 

V- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLEN ÖNERGELER

 

VI- DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII- MAZERETLERİN GÖRÜŞÜLÜP OYLANMASI

 

VIII- OTURUMA SON VERİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KABULÜ

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Abdül BATUR

                                                                                                               Mimar

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları